top of page

ERFARENHET & UPPDRAG

Jag har arbetat som co-active coach sedan 2005. Co-active coaching härstammar från CTI’s utbildnings formel vilket jag har som ramverk.

 

  • Kreativa Företag, Coaching av unga kvinnliga entreprenörer under 1 års program för Arbetsförmedlingen Kultur

  • MRM Worldwide, Coaching av mellanchefer

  • McCann Nordic, Ledarskaps mentor och coach för chefer och medarbetare för alla företag inom koncernen (9st)

  • Förenade Nationerna FN, i Geneve och New York. Workshop, “Being a Leader” facilitator och coach vilket erbjöds chefer på Nivå 3

  • Bombardier Transportation, Coaching för ett internt ledarskapsprogram som krävde lokala coacher för respektive deltagare från hela världen. 

  • Bombardier Transportation AB, chefs coaching

  • Consolis Group, executive coaching

  • Kindred Group, executive coaching

  • Privata klienter, Personligt ledarskap

Jag finns representerad på följande coach plattformar

https://www.sharpist.com

https://www.koach.net

bottom of page