top of page

PROJEKTLEDNING

Byggprojekt

Min erfarenhet kring byggprojekt, renoveringar, hyresgästfrågor och innehåll i kommersiella hus har jag utökat under senare år.

Alla aspekter av innehållet för hus, byggnader, arbetsplatser, eller förändringsarbete däri, var min vardag under 3,5 år. Lägg sedan till teamledning och kommunikation mellan olika arbetsled för att bygga och förändra nya och befintliga hus. Det är många komplexa nivåer man skall överse och samtidigt flera olika yrkesgrupper med sina egna intressen.

 

Jag har haft titlar som koordinator och verksamhetschef vilket ses hierarkiskt som på olika nivåer men det är projektledarfärdigheter som används. Varje projekt är unikt men att kunna se uppdraget både från en Metaview och på partikelnivå samt att ha idéer om vägen framåt, är en av mina styrkor.

 

Personprojekt

Jag får ofta frågan om jag känner någon som… och ofta gör jag det!

Sedan jag började arbeta på 80-talet har jag byggt på mitt register av duktiga personer i alla möjliga branscher. Stockholm är min bas men jag har även ett internationellt nätverk som jag kan ut och fråga vilket fortfarande händer regelbundet. När det handlar om att sätta ihop bra, proffsiga, duktiga, och inspirerande personer med andra likasinnade, då går jag igång. Många har byggt företag med just denna spetskompetens som fokus. Jag har den med i alla projekt jag är involverad i.

 

Tankeprojekt

Ibland har man fastnat. Fastnat i samma tankar och box, men vet inte hur man skall ta sig framåt, då brukar jag bli tillfrågad. Här pratar jag inte om renodlad coaching utan ett konkret arbetssätt att jobba sig framåt, byta sida, synvinkel, vända upp och ned på gamla invanda mönster. Det kan vara helt avgörande för ett företag, team eller chef att få nya verktyg att använda sig av. Jag har själv varit fast i gamla mönster och vet hur frustrerande det känns, då är det bra att man kan ta kontakt med en utomstående som ger nya redskap och vyer.

slide4.jpg
bottom of page