top of page

REKOMMENDATIONER

”Sannas coaching-stil är väldigt lyhörd och avslappnad. Samtalstonen känns aldrig tillgjord eller akademisk –den är tvärtom väldigt rak, naturlig och odramatisk. Hennes humor och hennes leende är ofta närvarande –inte för att förta stundens allvar utan för att bekräfta situationer som är allmängiltiga och högst mänskliga. Jag önskar att alla med funderingar över sakernas tillstånd och/eller otillstånd ska få ta del av Sannas coaching. Jag fick en hälsosam distans och nya infallsvinklar för att på så sätt se min situation i ett helt nytt och mer odramatiskt ljus.”

Skrivet av klient 2016

”Through our sensible, focused talks I realized that I already had the key to solving many of my ’hang-ups’ inside me. Talking to you is like having an inner conversation and actually listening to myself.”

I.L. – Self employed

 

”I’ve learned that I can generate both an awareness of, and the very tools to find and work with my strong and not-so-strong sides. This makes me more secure with who I am and better able to project myself – both in my private life and my career.”

K.V. – Back to work after several years’ maternity leave

 

”My bagage that I carried around is much lighter and you have helped me to open new mental doors that I didn’t know existed. Together we have worked and audited a new version of Me who see’s possibilites for a life with even more happiness and energy.”

S.L. engineer, multinational Company

bottom of page