top of page

MENTOR

Mentor

Jag har numera lång yrkeserfarenhet vilket bidragit till att jag vid flera tillfällen blivit tillfrågad om att vara mentor. Mentorskapet skiljer sig från både coaching, chefskap och kollegial kontakt. Ett mentorskap har ett ramverk där mentor och adept sätter ihop förutsättningarna som gäller i relationen. Ibland kan det handla om att man som mentor har en spetskompetens som adepten vill få tillgång till, men lika ofta kan det handla om att få kunna prata fritt om sitt arbete i ett konfidentiellt samtal med någon som har erfarenhet och kan berätta utifrån det. Det blir ett samtal som väldigt ofta avslutas med en utmaning till adepten att kunna prova nya vägar framåt. Jag har till största delen varit mentor för nya företagare.


Volontärarbeten

Mentorprogrammet Spira för Tjejzonen
2007-2008
För att kunna bidra som mentor inom Tjejzonen gick jag deras mentorsutbildning vilket var ett obligatoriskt externt program innan man kunde erbjudas som mentor för unga kvinnor.

Därefter skedde en matchning med adept och arbetet startade med regelbundna träffar med fokus på att stötta och vara en kvinnlig förebild.


ALMI Mentorprogram
2009-2010

Som mentor i ALMI’s mentorprogram matchas man ihop med en adept som man sedan följer, dokumenterar olika steg i processen och kan tillsammans ses på olika gemensamma träffar under programmet. Mestadels pågick samarbetet under regelbundna träffar live eller digitalt.

slide3.jpg
bottom of page